Svenska Solceller

                                  


för Nordiskt klimatVid ett hembesök.

- Besiktning av fastighet.

- Genomgång av produkt, installation samt elsäkerhet.

- Presentation av standard och premium -anläggningar.

- Energikalkyl. 

- Ansökan av solcellsstöd.

- Bygglovsansökan.

- Genomgång av skötsel och garantier.

Vi erbjuder alltid kostnadsfri projektering!

Vi är ett oberoende installationsföretag som jobbar med samtliga

produkter på marknaden.


Det finns ett ca 50-tal tillverkare av solceller och säkert 500 olika solcellsmärken på marknaden. Vissa solceller producerar mindre energi och har kortare livslängd, men är gengäld billigare.

Premium solceller har högre produktion, längre livslängd men en högre investerinskostnad.

Vi presenterar alltid flera olika förslag, så att kunden själv får bestämma vilken produkt som känns rätt.Vad kostar en solcellsanläggning?


Det är inprincip samma fråga -Vad kostar en bil?

Det finns många olika aspekter att ta hänsyn till när det gäller priset av en solcellsinstallation:


- Standard eller premium.

- Typ av tak eller typ av markförhållanden.

- Höjd upp till takfot.

- Storlek på anläggning.

- Avstånd till el-central.

- Ett godkänt solcellsstöd.


Pris exempel 10 kW:


Standard (ej anpassat för Nordiskt klimat ) från 110 000 kr.


Standard (anpassat för Nordiskt klimat ) från 130 000 kr.


Pemium från 150 000 kr.

Kontakt

Svenska Solceller


för Nordiskt klimat

Copyright © All Rights Reserved