Svenska Solceller

                                  


för Nordiskt klimat

Ta reda på mer!

Boka ett kosnadsfritt hembesök!

Pga Corona tider gör vi även kostnadsförslag via mejl!

 
 
 
 

Svenska solceller mer effektiva i Nordiskt klimat.


När kvalitet på både produkt och installation är viktigt.

För att få hög produktion, undehållsfritt under en väldigt lång tid, då gäller det att ställa krav.

Över 14 års erfarenhet av både solenergi och vindkraft 

Produkter testade i verkliga förhållanden, inte bara simullerade.

Samtliga behörigheter inkl registrerade hos elsäkerhetsverket.

Service och garantier med Svensk tillverkare.

Solpaneler med högre verkningsgrad vid låg instrållning, speciellt

under det Svenska vinterhalvåret.


Vi gör alla sorts installationer. Inga jobb är för små, inga jobb för stora.

 

Vi utför takinstallationer på tegel, plåt, papp och eternit. Små och stora markanläggningar. Våra kunder är privatpersoner, företag och lantbruk.

Villor

En vanlig fanilj konsumerar mellan

10 000-20 000 kWh per år i villa. Genom att sälja överskottet på sommaren kan en installation tillgodose en stor del av förbrukningen.


Företag

De flesta företag gör av med mycket el. En solcellsanlggning är en riktigt bra investering och bidrar till en grönare framtid.

 

Lantbruk

De flesta lantbruk har stora tak i söderläge eller oanvänd mark att sätta en anläggning på. En anläggning producerar el i minst 25 år och är en sund investering för ett lantbruk.

 

"Vi överproducerar och säljer el"

 

Vi är supernöjda över våra 3 anläggningar som Svenska Solceller installerat hos oss. Det är fantastiskt att vi säljer el till ett högre pris än vad vi köper in.

 

Erling Christiansson lantbruk / 125 kW

"Vi behöver inte tvätta våra paneler"

 

Då vi jobbar med spannmål och har mycket spannmålsmjöl i luften valde vi en premiumpanel med etsat glas. Det är vi mycket glada för och anläggningen fungerar perfekt!

 

Håkan Hönryds Kvarn / 165 kW

Kontakt

Svenska Solceller


för Nordiskt klimat

Copyright © All Rights Reserved